Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu
Szukaj w tym dziale:

Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. uczniowskich została wybrana Pani Anna Kosińska - Pietraszkiewicz zam. w Kobierzycach.

Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI wybrany został Pan Piotr Grabowski zam. we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko KIEROWNIK PROJEKTU wybrany został Pan Grzegorz Kobak zam. we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowych została wybrana Pani Roma Zioło zam. w Wysokiej.